testo 324 přístroj pro měření tlaku a množství úniku sada 1

testo 324 přístroj pro měření tlaku a množství úniku sada 1

46 700 Kč
Vč. DPH: 56 507 Kč
Dostupnost ks: skladem u dodavatele
Výrobce: Testo SE & Co. KGaA
Model : testo 324
Obj. č. : 0563 3240 70
Množství:     

Profesionální přístroj pro instalaci a údržbu vodovodů a plynovodů: zkouška pevnosti a těsnosti, zátěžová zkouška, zkouška provozuschopnosti, měření teploty – s přístrojem pro měření množství úniku testo 324 provedete všechna důležitá a zákonem předepsaná měření rychle a spolehlivě.te také o krok napřed oproti Vašim konkurentům. To se vyplatíVšestranný měřicí přístroj schválený DVGW, který Vám pomáhá při každodenní práci na všech frontách: přístroj pro měření úniku testo 324 je totiž vhodný pro všechny zkoušky na plynovodech a vodovodech – s přístrojem testo 324 pokryjete všechna důležitá měření, od zkoušky pevnosti přes zkoušku těsnosti až po zkoušku provozuschopnosti..

 • Minimální náročnost instalace a jednoduchá manipulaci díky menu měření podle zákona (např. podle TPG 70401)
 • Velmi přesné výsledky měření ve shodě s DVGW
 • Zkouška těsnosti u plynovodů podle TRGI 2008 a TPG 704 01 u plynovodů s kapalným plynem podle TRF 2012
 • Velmi jednoduchá obsluha díky automatickému vytvoření tlaku, rychlé a bezpečné ukládání dat
Využijte přístroj pro měření množství úniku testo 324 pro tyto aplikace
 • Zkoušky těsnosti u plynovodů (zkouška těsnosti a zkouška pevnosti podle TPG 70401, TRGI 2008 a DVGW G 5952)
 • Zkouška provozuschopnosti podle TPG 704 01, TRGI 2008 u plynovodů
 • Tlakové zkoušky u vodovodů (pitná voda podle ZVSHK EN 806-4, splašková voda podle DIN EN 1610)
 • Zkouška těsnosti plynovodů s kapalným plynem podle TRF 2012 Kontrola regulátorů tlaku plynu
 • Zjišťování objemu potrubí
 • Další aplikace jako měření teploty u radiátorů a měření tlaku u hořáků (tlak na tryskách, tlak průtoku plynu…)
Obsah dodávky:
 • testo 324 přístroj pro měření množství úniku
 • Síťový zdroj pro testo 324 a základní tiskárnu
 • Systémový kufr vč. napájecího zařízení, připojovacího bloku* & připojovací hadice
 • Adaptér pro připojení plynového kotle
 • Vysokotlaká stupňovitá zátka 3/4“ a 1 1/4“
 • Výstupní protokol z výroby*
 • +ZDARMA software Easyheat
 • + ZDARMA kónické zátky 1/2“ a 3/4“
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Aplikační video


Aplikace:
Tlakové zkoušky potrubí (vodovodní a kanalizační)
Podle zákonných požadavků DIN EN 806-4, DIN 1988 7 a DIN 1610 musí být rozvody pitné vody a odpadů před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti a zátěžové zkoušky vzduchem, inertním plynem nebo vodou. Z hygienických důvodů je výhodné, když rozvody zůstanou až do uvedení do provozu suché a zkouška těsnosti se provádí vzduchem. Vzduch lze také doporučit, aby nedocházelo ke korozi kovových materiálů. Tlaková zkouška se skládá ze dvou tlakových testů, přičemž zkušební tlak a doba trvání závisí především na účelu (zátěžová zkouška nebo zkouška těsnosti). Úniky se většinou projeví velmi rychle akusticky. Pokud je únik obtížné najít, používají se nástroje, používané pro plynovody (stříkání pěnidla).

Pro sledování kvality vzduchu v místnosti je určena sonda IAQ (obj.č. 0632 1535). Tato sonda dokáže současně měřit hodnoty CO2, teploty a relativní vlhkosti.
Tlakové zkoušky plynových rozvodů (zkouška těsnosti, zátěžová zkouška)
Technické předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, zkráceně TRGI) jsou závazné a důležité předpisy pro instalatéry. TRGI upravují, jak se plynová zařízení navrhují, provozují a udržují. Týkají se všech plynových zařízení. Tyto předpisy vytvořilo Německé sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW). V současné době platí TRGI 2008. To říká mj., že plynovody musí být testovány v závislosti na postupu výstavby (fáze výstavby, dokončení, opravy). Pro zde uvedené aplikace hraje mj. velkou roli: Zátěžová zkouška Při ní jsou pevnost materiálu a spoje plynovodů testovány na odolnost dříve, než budou zakryty. Při zátěžových testech je nově položený plynovod bez armatur a přístrojů natlakován na zkušební tlak 1 bar. Zkušebním médiem je vzduch nebo inertní plyn. Během trvání zkoušky, nejméně 10 minut, nesmí být pokles tlaku pozorovatelný. Zkouška těsnosti Při této zkoušce se kontroluje těsnost vedení s armaturami a zařízeními bez plynu. Při zkušebním tlaku 150 mbar (dříve 110 mbar) a trvání testu (v závislosti na objemu systému) nejméně 10 minut nesmí být tlaková ztráta rozpoznatelná.
Měření teploty na radiátorech
Teplotu topného systému, zejména teplotu stoupačky a vracečky, měří a vyhodnocuje řemeslník. Teplota stoupačky je definována jako teplota teplonosného média (např. vody), které se přivádí do systému. Teplota tekutiny, proudící ze systému, se nazývá podle teploty vratné vody. Aby se zabránilo ztrátám v systému distribuce tepla a dosáhlo se lepší účinnosti, je nutné měření teploty a stoupačky. Provádění příslušných opatření, vedoucích z poznatků o teplotě stoupačky a vracečky nakonec k hydraulickému vyvážení. To popisuje metodu, kterou se v topné soustavě, každý radiátor nebo rozbočka plošného při pevně dané teplotě stoupačky topného systému, zásobovaná přesným množstvím tepla, které je potřeba pro dosažení teploty, požadované v jednotlivých prostorech. Neoptimální provozní podmínky vedou k výraznému nárůstu spotřeby elektřiny a tepelné energie. Zákon pro úsporu energie v Německu z tohoto důvodu předepisuje hydraulické vyvážení pro všechna nově instalovaná nebo rekonstruovaná zařízení.
Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, tlak plynu…)
Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.
Zkouška těsnosti plynového potrubí v kotelně
Instalace plynu, provedená v souladu s právními předpisy Německého sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW) a mezinárodními Technickými předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, TRGI), je základem pro správnou funkci a trvanlivost. Na provoz plynového zařízení mohou ale mít vliv provozní podmínky nebo jiná omezení z hlediska bezpečnosti plynových zařízení. Technické vybavení, které je v každodenním provozu, ovlivňuje opotřebení a znečištění. Tyto, bezpečnost ovlivňující změny, dokáže rozpoznat, vyhodnotit a opravit pouze odborník. Zkouška těsnosti (nazývaná také test použitelnosti nebo měření průsaku) může být provedena pomocí tlakoměru a metodiky poklesu tlaku (není kompatibilní DVGW). V případě testu použitelnosti nebo měření průsaku u plynového potrubí se měří za provozních podmínek / provozního tlaku (nepoužívá se zvýšený zkušební tlak). Měřicí přístroj při této zkoušce vypočítá, zda plyn z potrubí uniká a v jakém množství.
Technická data
Provozní teplota +5 … +40 °C
Skladovací teplota -20 … +50 °C
Výdrž baterie cca 5 h
Typ sondy/senzoru Tlakový senzor,NTC,Sonda Typ K (NiCr-Ni)
NTC sonda
Měřicí rozsah -20 … +100 °C
Sonda Typ K (NiCr-Ni)
Měřicí rozsah -40 … +600 °C
Přesnost ±0,5 °C nebo ±0,5%
Externí sondy
Povinná externí sonda Ne
Možnost externí sondy Ano
Absolutní tlak
Měřicí rozsah 600 … 1150 hPa
Přesnost ±3 hPa
Název Typ Akce
Prospekt testo 324 pdf