testo 350 průmyslový analyzátor spalin

testo 350 průmyslový analyzátor spalin

Dostupnost ks: skladem u dodavatele
Výrobce: Testo SE & Co. KGaA
Model : testo 350
Obj. č. : 0632 3510
Množství:     

Přenosný a flexibilní měřící systém s širokým uplatněním v oblasti měření spalin s odnímatelnou řídící jednotkou pro ovládání i několika analyzačních boxů a velkým grafickým barevným displejem. Vlastní analyzační box má robustní design s uzavřeným pláštěm vytvářejícím odolnost proti nárazům a nečistotám. Tento pokročilý analyzátor lze použít pro:
• Seřízení všech typů průmyslových hořáků
• Měření koncentrací spalin po delší časový úsek
• Měření atmosféry ve všech typech pecí
• Údržba stacionárních motorů a kogeneračních jednotek
• Měření tlaku, rychlosti proudění přívodního vzduchu i spalin

Analyzátor spalin testo 350 Vám rádi navrhneme na míru. Díky vysoké konfigurovatelnosti a velkému výběru příslušenství tak můžete získat nástroj přesně podle Vaší aplikace.Měření emisí u průmyslových motorů
Testo 350 umožňuje oddělené měření NO a NO2. Aby bylo možné zobrazit reálnou hodnotu NOx u motoru, je takové měření nutné z důvodu vysokého a kolísajícího podílu NO2 v motorových spalinách. Vestavěná úpravna plynu a speciální odběrová sonda pro průmyslové motory se speciální hadicí navíc poskytují ochranu před absorpcí NO2 a SO2. Při měření na neznámých zařízeních nebo při provozním stavu motoru, který není ideální, se mohou vyskytnou neočekávané vysoké emisní hodnoty (např. koncentrace CO až 50 000 ppm). Zde se rozšíření měřícího rozsahu aktivuje automaticky. Znamená to maximální životnost senzorů. Tato pomocná přednastavení jsou již v přístroji podle specifikace použití uložena - testo 350 myslí dopředu!\Měření emisí u hořáků
Při uvádění hořáků do provozu nebo při měření na neznámém zařízení mohou překvapit velmi vysoké koncentrace. V takových případech se automaticky aktivuje rozšíření měřícího rozsahu. Integrovaná úpravna plynu zabraňuje, aby se do měřícího přístroje dostal kondenzát a poškodil jej. Vzniklý kondenzát se automaticky odčerpá přes hadicové čerpadlo. Navíc úpravna plynu a kabel PTFE v odběrové sondě zabraňují absorpci NO2 a SO2 - což umožňuje vysoce přesné výsledky měření.


Měření emisí u plynových turbín
Měření emisí během kontrolních a seřizovacích prací u plynových turbín s nízkým NOx vyžaduje na základě nízké koncentrace NO velmi vysokou přesnost měření. Kombinací senzoru NO2 a speciálního senzoru NOlow s rozlišením 0,1 ppm jsou právě tyto pořadavky splněny. Navíc integrovaná úpravna plynu a speciální odběrová sonda pro průmyslové motory se speciální hadicí poskytují ochranu před absorpcí NO2. Díky dvěma libovolně volitelným stupňům ředění u rozšíření měřícího rozsahu je možné senzorem COlow (měřící rozsah 500 ppm) bez problému měřit i koncentrace do max. 20 000 ppm.


Měření emisí u termoprocesů
Procesy / cykly pecí je možné s nasměrováním na definované postupy měření po několik dní sledovat a analyzovat. Přístroj testo 350 provádí měření samostatně a data ukládá ve vnitřní paměti. Ovládání může také probíhat přímo přes počítač a software easyEmission. Aby bylo možné vytvořit u velkých zařízení časově totožný profil atmosféry pece nebo zóny spalování, lze navzájem propojit až max. 16 analyzačních boxů pomocí sběrnice Testo do jednoho systému měření. Řízení nebo obsluha probíhá volitelně přes řídící jednotku nebo přímo přes počítač/notebook. Právě při naměření extrémních koncentrací se rozšíření měřícího rozsahu aktivuje až do oblasti % automaticky. Tato funkce umožňuje pokračování v měření. Senzor není zatěžován více než při nízkých koncentracích, je dosahováno maximální životnosti senzoru – bez následných nákladů na další senzory.

Základní vlastnosti analyzátoru spalin testo 350Řídící jednotka - malá a se snadným ovládáním
Řídící jednotka - malá a se snadným ovládáním Řídící jednotka je obslužná a zobrazovaní jednotka přístroje testo 350. Je odnímatelná a standardně je vybavena Li-Ionovým akumulátorem. Všechna nastavení se provádějí přes kurzorová tlačítka. Zobrazení naměřených hodnot probíhá přes grafický barevný displej. Pomocí interní paměti lze naměřená data přetáhnout z analyzačního boxu do řídící jednotky. Pokud to měření vyžaduje, může jedna řídící jednotka pohodlně obsluhovat a ovládat i více analyzačních boxů současně.Velký grafický barevný displej s uživatelsky specifickou navigací v menu
Na výběr je několik objektů měření. Za každým z těchto objektů měření jsou uložena typická paliva, vhodná sestava parametrů spalin na displeji, příslušné výpočty a také užitečná přednastavení přístroje. Tak např. aktivace ředění při měření na řízených průmyslových motorech s l ≤ 1 nebo kontrola rozhodujícího senzoru na pozici ředění.Analyzační box – vhodný pro průmysl, robustní a spolehlivý
V analyzačním boxu se nacházejí senzory, čerpadlo měřeného plynu a proplachovací čerpadlo, Peltierova úpravna plynu (možnost), cesty plynu, filtr, vyhodnocovací a paměťová elektronika a také síťový zdroj a Li-Ionové akumulátory. Robustní pouzdro je vybaveno integrovanou ochranou proti nárazu (speciálně konstruované gumové hrany ve tvaru písmene X), a proto může být analyzační box používán v nepříznivých podmínkách. Výpadky způsobené znečištěním přístroje jsou díky inteligentní konstrukci a robustnosti téměr vyloučeny.Snadno přístupné servisní otvory
Servisní otvory na spodní straně přístroje umožňují velmi snadný přístup ke všem důležitým servisním a opotřebovávaným dílům jako je čerpadlo a filtr, které lze na místě měření rychle vyčistit nebo vyměnit. Úspora nákladů díky údržbě přístroje nebo výměně a čištění opotřebovávaných dílů, které si uživatel provádí sám.Teplotně oddělená schránka senzorů
Schránka senzorů je od ostatních komponentů přístroje teplotně oddělena. Tímto způsobem je zabráněno možnému kolísání senzorů způsobenému teplotními vlivy. Je tak docíleno maximální spolehlivosti měřícího přístroje a výsledků měření.
Snadná výměna senzorů
Senzory jsou zkalibrovány a je možné je vyměnit, nahradit nebo rozšířit o další měřenou veličinu bez kalibrace zkušebním plynem - pokud je potřeba, tak přímo na místě měření. V případě spotřebovaného materiálu filtru u senzoru NO je okamžitě vydána zpráva. Poté stačí vyměnit už jenom filtr, nemusí se již měnit celý senzor NO.Automaticky kontrolovaná jímka kondenzátu
Automatická kontrola stavu naplnění hlásí, pokud je třeba jímku kondenzátu vyprázdnit nebo se několik minut po tomto hlášení automaticky zastaví čerpadlo měřeného plynu. Je to maximální ochrana analyzačního boxu a senzoriky před poškozením, způsobeným vniknutím kondenzátu.


Externí chladící okruh
Uzavřené chladící okruhy izolují elektroniku přístroje a také senzoriku před okolním vzduchem. Vnitřek přístroje je chlazen přes výměník a nepřijde tak do kontaktu se znečištěným nebo agresivním vzduchem z okolí. Přístroj je možné bezpečně použít i v prašném nebo znečištěném prostředí.
  Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Odezva
O2

0 ... +25 obj. %

±0.8% z k.h. 
(0... +25 obj. % O2)

0.01 obj. % O2 (0... +25 obj.%)

20 s

CO 
(s komp. H2)*

0 ... +10000 ppm

±5% z n.h. (+200... +2000 ppm)±10% z n.h.(+2001 ...+10000 ppm)
±10 ppm (0... +199 ppm)

1 ppm (0 ...+10000 ppm)

40 s

COlow 
(s komp. H2)*

0 ... +500 ppm

±5% z n.h. (+40... +500 ppm)
'±2 ppm (0 ...+39.9 ppm)

0.1 ppm 
(0... +500 ppm)

40 s
NO 0 ... +4000 ppm

±5% z n.h. (+100... +1999.9 ppm)±10% z n.h.(+2000 ... +4000 ppm)±5 ppm (0 ...+99 ppm )

1 ppm (0 ...+3000 ppm)

30 s
NOlow 0 ... +300 ppm

±5% z n.h. (+40... +300 ppm)±2 ppm(0 ...+39.9 ppm)

0.1 ppm (0... +300 ppm)

30 s
NO2 0 ... +500 ppm

±5% z n.h. (+100... +500 ppm)±5 ppm(0... +99.9 ppm)

0.1 ppm (0... +500 ppm)

40 s
SO2 0 ... +5000 ppm

±5% z n.h. (+100... +2000 ppm)±10% z n.h.(+2001 ... +5000 ppm)±5 ppm(0... +99 ppm)

1 ppm(0 ...+5000 ppm)

30 s
CO2 (IR) 0 ... +50 obj. %

±0.3 obj. % + 1% z n.h. (0 ...25 obj. % )±0.5 obj. % 
+ 1.5% z n.h. (>25 ... 50 obj. % )

0.01 obj. % (0 ... 25 obj. %)0.1 obj. %(>25 obj. % )

10 s
H2S 0 ... +300 ppm

±5% z n.h. (+40... +300 ppm)
±2 ppm (0 ...+39.9 ppm)

0.1 ppm (0 ...+300 ppm)

35 s
Účinnost 0 ... +120 %

 

0.1 % (0 ... +120%)

 
Komínová ztráta 0 ... +99.9 % qA  

0.1 % qA (-20 ...+99.9 % qA)

 
Výpočet CO2

0 ... CO2max obj. % CO2

Vypočteno z O2 
±0.2 obj. %

0.01 obj. % CO2 40 s
Diferenční tlak 1 -40 ... +40 hPa

±1.5% z n.h. (-40... -3 hPa)±1.5% z n.h. (+3 ...+40 hPa)±0.03 hPa (-2.99 ...+2.99 hPa)

0.01 hPa (-40 ...+40 hPa)

 
Diferenční tlak 2 -200 ... +200 hPa

±1.5% z n.h. (-200... -50 hPa)±1.5% z n.h. (+50... +200 hPa)±0.5 hPa (-49.9 ...+49.9 hPa)

0.1 hPa (-200 ...+200 hPa)

 
Proudění 0 ... +40 m/s  

0.1 m/s (0 ... +40m/s)

 

Absolutní tlak (volitelný v případě senzoru IR)

-600 ... +1150 hPa ± 10 hPa 1 hPa  

Výpočet rosného bodu spalin

0 ... +99.9 °Ctd

 

0.1 °Ctd (0 ...+99.9 °Ctd)

 

Typ K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C ±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (-200 ... +100.1 °C)
±1 °C (+200.1 ... +1370 °C)
0.1 °C (-200 ... +1370 °C)  

Typ S (Pt10Rh-Pt)

0 ... +1760 °C ±1 °C (0 ... +1760 °C) 0.1 °C (0 ... +1760 °C)  

Sonda okolní teploty (NTC)

-20 ... +50 °C ±0.2 °C (-10 ... +50 °C) 0.1 °C (-20 ... +50 °C)  
Ředění u jednotlivých senzorů s volitelným faktorem (x2, x5, x10, x20, x40)

CO
(s komp. H2)*

dle zvoleného faktoru ředění

±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)

1 ppm  
COlow 
(s komp. H2)*
dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
0.1 ppm  
NO dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
1 ppm  
NOlow dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
0.1 ppm  
SO2 dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
1 ppm  
CxHy dle zvoleného faktoru ředění

±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)

10 ppm  
Ředění všech senzorů (faktor 5)

CO
(s komp. H2)*

2500 ... 50000 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy

1 ppm  
COlow 
(s komp. H2)*
500 ... 2500 ppm ±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 0.1 ppm  
NO

1500 ... 20000 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 1 ppm  
NOlow 300 ... 1500 ppm ±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 0.1 ppm  
SO2

500 ... 25000 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 1 ppm  
NO2

 

500 ... 2500 ppm ±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 0.1 ppm  
H2S

 

200 ... 1500 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy

0.1 ppm  
Technická data
Rozměr 330 x 128 x 438 mm
Hmotnost: 4800 g
Skladovací teplota: -20 ... +50 °C
Provozní teplota: -5 ... +45 °C
Materiál pouzdra: ABS
Paměť: 250 000 naměřených hodnot
Napájení: síťový zdroj AC 90V ... 260V (47 ...65 Hz)
Vstup napájení DC: 11V ... 40V
Max. prachové zatížení: 20 g/mł prachu ve spalinách
Výpočet rosného bodu: 0 až 99 °C td
Max. podtlak spalin: max. +50 mbar
Max. podtlak: min. -300 mbar
Průtok čerpadlem: 1 l/min. s měřením průtoku
Max. vlhkostní zatížení:

+70 °C teplota rosného bodu na vstupu plynu do analyzačního boxu

Vstup pro trigger:

napětí 5...12 V(vzestupná nebo sestupná hrana) délka impulzu > 1  s zatížení: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Záruka:*

měřící přístroj 2 roky (s výjimkou opotřebovávaných dílů, např. senzorů...);

Senzory: CO/NO/NO2/SO2/H2S/CXHY: 1 rok;
Senzor O2: 1 1/2 roku;
Senzor CO2-IR: 2 roky.
Akumulátor 1 rok
Třída krytí: IP40
Životnost akumulátoru:

s max. zatížením cca 2,5 hod.
*Záruka platí pro průměrné zažízení senzorů.

Délka hadice:

max. 16,2 m (odpovídá 5 hadicovýmprodloužením)

Název Typ Akce
Prospekt testo 350 pdf