testo 480 multifunkční přístroj pro měření klimatu

testo 480 multifunkční přístroj pro měření klimatu

34 700 Kč
Vč. DPH: 41 987 Kč
Dostupnost ks: skladem u dodavatele
Výrobce: Testo SE & Co. KGaA
Model :
Obj. č. : 5634800
Množství:     

Měření proudění ve ventilačním kanálu, měření teploty v laboratoři, měření vlhkosti ve výrobních procesech, měření diferenčního tlaku v čistých prostorech: testo 480 se svými volitelnými sondami měří, analyzuje a dokumentuje tyto a mnoho dalších parametrů.

S testo 480 měříte, analyzujete a dokumentujete všechny rozhodující parametry klimatu s jediným přístrojem. Testo 480 se vyznačuje především přesností a funkcemi orientovanými na praxi včetně zpracování pomocí softwaru.

Přístroj pro měření klimatu testo 480 pomáhá znalcům, expertům, provozovatelům technických služeb nebo servisním technikům v oblasti klimatizace a ventilace. Měření jako např. seřízení vzduchotechnických zařízení v kancelářských, obytných a průmyslových budovách podle požadovaných norem lze provést rychle a efektivně.

Parametry důležité pro kvalitu Vašich výrobních a zpracovatelských procesů zkontrolujete s testo 480 spolehlivě a přesně.

 • Přesné digitální sondy testo 480 (volitelné) umožňují měření: proudění, teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, stupeně turbulence, vyzařovaného tepla, CO2, intenzity osvětlení, PMV/PPD, index WBGT a pomocí velmi přesného integrovaného senzoru také diferenční tlak
 • Vyhodnocení a dokumentace: na plně barevném displeji, pomocí tiskárny nebo profesionálního počítačového softwaru, který je součástí dodávky
 • Inteligentní koncepce kalibrace

Chytrá koncepce přístroje pro měření klimatu testo 480
Velmi přesný senzor diferenčního tlaku pro měření s Pitotovou trubicí a pro kontrolu filtrů, příp. ke sledování čistých prostorů je již v testo 480 integrován. Velký výběr přesných digitálních sond (volitelné) Vám navíc umožní následující měření:
 • Proudění a objemový průtok (také měření odtahu z laboratoří)
 • Teplota
 • Vlhkost
 • Tlak (diferenční a absolutní tlak)
 • CO2
 • Intenzita osvětlení
 • PMV/PPD
 • Vyzařované teplo
 • Stupeň turbulence
 • Index WBGT

Špičková technologie pro profesionální techniky klimatizace a experty
Přístroj pro měření klimatu testo 480 jsme vyvinuli, abychom Vám usnadnili Vaši každodenní praxi: změříte všechny parametry důležité pro klima pomocí jednoho přístroje, provedete dlouhodobá měření – s pamětí až 60 mil. naměřených hodnot – a necháte se integrovanými programy vést krok za krokem měřeními podle norem:
 • Síťové měření vzduchotechniky podle EN 12599
 • Měření stupně turbulence podle EN 13779
 • Měření PMV/PPD podle ISO 7730
 • Měření WBGT podle ISO 7243 příp. DIN 33403
Počítačový software „Easy Climate“
Výsledky měření můžete přes USB kabel přenášet přímo do počítače a pomocí softwaru „EasyClimate“, který je součástí dodávky, je zcela jednoduše znázornit, vyhodnotit a dokumentovat. Speciálně vyvinutý designer protokolu Vám umožní vytvářet protokoly podle přání zákazníka. V případě potřeby můžete výsledky měření také vytisknout přímo na místě pomocí rychlotiskárny Testo, kterou si můžete volitelně přiobjednat.

Digitální sondy a inteligentní koncepce kalibrace
S digitálními sondami testo (volitelné) profitujete z velmi přesných výsledků měření, poněvadž odpadá nejistota měření měřicího přístroje. Navíc můžete kalibrační odchylky, které jsou při kalibraci evidovány, v digitální sodně uložit. Při měření se tyto odchylky automaticky započítají. Dostanete tím zobrazení nulové chyby. Sondy měřicímu přístroji testo 480 hlásí, jakmile má dojít k další kalibraci. Digitální sondy se dají kalibrovat bez ručního přístroje – přístroj tak zůstává průběžně v provozu.

Přesný senzor diferenčního tlaku s měřicím rozsahem -100 … +100 hPa je již v přístroji testo 480 integrován, navíc můžete připojit až tři volitelné digitální sondy a dvě teplotní sondy (termočlánek typu K).

Obsah dodávky:
Přístroj pro měření klimatu testo 480 včetně integrovaného senzoru diferenčního tlaku, počítačový software „EasyClimate“, síťový zdroj, USB kabel a výstupní protokol z výroby*.

Pozor: připojitelné sondy a další příslušenství nejsou součástí dodávky a musí být objednány zvlášť.

Aplikace:
Měření odtahu laboratorních digestoří podle EN 14175
Přístrojem testo 480 je možné měřit přívod a odvod vzduchu v digestoři podle EN 14175. Cílem je poskytnout svým zákazníkům správné seřízení a optimalizaci výkonu digestoří.
Měření objemového průtoku na vyústkách
Každý vstup a výstup vzduchotechnického kanálu musí mít takový objemový průtok, jaký byl výpočtem stanoven pro efektivní funkci celého vzduchotechnického systému. Pro měření objemového průtoku na vyústkách kanálu je vhodný velký lopatkový anemometr o průměru 100 mm (obj.č. 0635 9343), protože se jím rychlost proudění integruje na větší plochu a tím se zmenšuje vliv rušení měření ventilační mřížkou. Při měření objemového průtoku na sacích nebo výstupních vyústkách větracích mřížek a diskových ventilech je ideální použít naši sadu měřicích trychtýřů (obj.č. 0563 4170) a velký 100mm lopatkový anemometr (obj.č. 0635 9343). Pomocí trychtýře je zachycen celý proud vzduchu a není nutné provádět výpočet na základě rychlosti a průřezu vyústky. Tento způsob měření průtoku je jednoduchý a spolehlivý. Na stropních vývodech je možné spolehlivě měřit pomocí ohebné teplotní sondy (0635 1543).
Měření WBGT na pracovištích s tepelnou zátěží podle DIN 33403 a ISO 7243
Pomocí sody WBGT (mokrý kulový teploměr) je možné sledovat tepelné zatížení, např. v ocelářském průmyslu. Kontroluje se dodržování norem WBGT. Přístroj testo 480 vypočítá celkové klimatické zatížení podle DIN 33403 nebo ISO 7243. To slouží jako vodítko pro dobrý zdravotní stav pracujících lidí, pro předcházení oběhovým kolapsům, křečím z horka nebo úpalu.
Měření hodnot PMV/PPD podle ISO 7730
ŠPříjemné prostředí v místnosti, její pohoda prostředí, závisí na určitém počtu vnějších faktorů. Člověk je velmi citlivý na tepelné záření například chladných stěn nebo oken. Také na průvan v místnosti reagujeme pocitem tepelného nepohodlí. Tepelná pohoda je dána následujícími hlavními faktory: • Teplota vzduchu v místnosti a sálavé teplo • Rychlost proudění vzduchu • Relativní vlhkost vzduchu v místnosti Hlavní dopad těchto faktorů na úroveň komfortu jednotlivce pak závisí na aktivitě a oblečení. Mezinárodní norma ISO 7730 kombinuje všechny parametry v měření PMV / PPD ( Predicted Mean Vote/ Predicted Percentage Dissatisfied – odhadovaný střední požadavek / odhadované procento nespokojenosti). PMV je index, který předpovídá průměrnou hodnotu hodnocení klima velkou skupinou lidí. Index PPD představuje kvantitativní predikci počtu nespokojených lidí s konkrétním klimatem v místnosti.
Měření kvality vnitřního prostředí (CO2)
Špatná kvalita ovzduší v místnostech, způsobená vysokou koncentrací CO2, vede k únavě, nesoustředěnosti a může dokonce způsobit onemocnění. Pro zajištění odpovídající kvality vzduchu by koncentrace CO2 neměla překročit 1000 ppm. Jako „interpretační oblast“ je možné brát hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm. Pro sledování kvality vzduchu v místnosti je určena sonda IAQ (obj.č. 0632 1543). Tato sonda dokáže současně měřit hodnoty CO2, teploty a relativní vlhkosti.
Měření sálavého tepla
Multifunkční měřicí přístroj testo 480 je Váš spolehlivý partner pro měření tepelné pohody. Jako příslušenství je možné připojit kulový teploměr (obj.č. 0602 0743), který umožňuje měření sálavého tepla (pocitové teploty). Naměřená pocitová teplota při použití kulového teploměru o průměru 150 mm odpovídá s přesností ±0,41K pocitové teplotě lidí. Měření teploty v místnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by mělo být prováděno na stejném místě a za stejných podmínek, jako měření rychlosti proudění vzduchu. Měřicí přístroj a sondy je možné umístit na stativ (obj.č. 0554 0743) pro bezpečné a pohodlné dlouhodobé měření.
Měření teploty vzduchu a povrchové teploty
Správné vnitřní klima hraje významnou roli z hlediska pohody prostředí, která ovlivňuje produktivitu lidí. Kromě stavebních dispozic a individuálního vnímání přispívá k příjemnému klimatu rozhodujícím způsobem kromě teploty vzduchu také povrchová teplota stěn, oken, podlah a stropů. K přístroji testo 480 nabízíme velký výběr termočlánkových teplotních sond. Pomocí povrchové sondy (obj.č. 0602 0393) a vlhkostní sondy (obj.č. 0636 9743) můžete odhalit místa, ve kterých je podkročena teplota rosného bodu a ve kterých hrozí výskyt plísní. Pro stanovení a zobrazení diferenční teploty topného systému je možné k přístroji testo 480 připojit až dvě speciální trubkové teplotní sondy.
Kalibrování klimatických komor podle DAkkS DKD směrnice 5-7
Pomocí měřicího přístroje testo 480 máte možnost hlídat přesnou teplotu a vlhkost ve vaší klimatické skříni. Vzhledem k tomu, že přístroj zabezpečuje vaši práci a pomáhá vám v oblasti souladu se standardy kvality, měří se přesnou vlhkostní sondou (obj.č. 0636 9743) a přesnou teplotní sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) s automatickou kompenzací odchylek. Bez problémů je možné současně připojit až tři vlhkostní a teplotní sondy Pt100. Kalibrujte na referenční normál, bez chyb a v souladu s normami. Testo 480 se stará o kompletní správu a dokumentaci naměřených dat.
Měření turbulencí podle EN 13779
Rychlost proudění vzduchu v prostoru má přímý vliv na tepelnou pohodu. Pro vyhodnocení pohody prostředí může být použito měření turbulence a průvanu. Turbulence způsobuje kolísání rychlosti a intenzity proudění vzduchu v místnosti. Mezi teplotou vzduchu a stupněm turbulence je přímá souvislost. Průvanem se obecně rozumí nežádoucí ochlazování těla pohybujícím se vzduchem. To může v určitém procentu osob vyvolávat nepříjemný pocit. Průvan se udává v procentech a počítá se ze střední rychlosti proudění vzduchu, střední teploty a turbulence. Směrově nezávislá sonda pohody prostředí (obj.č. 0628 0143 je speciálně navržena k měření turbulence v souladu s EN 13779 a pro měření průvanu. Multifunkční měřicí přístroj testo 435 dokáže ve spojení touto sondou přímo na displeji vyhodnotit shodu s touto normou. Pomocí, v přístroji testo 480, vestavěného programu je možné přímo na displeji zobrazit výsledky ve shodě s touto normou. Měřicí přístroj a sondy je možné umístit na stativ (obj.č. 0554 0743) pro bezpečné a pohodlné dlouhodobé měření.
Zajištění procesního klima v čistých prostorách
Přístrojem testo 480 je možné měřit přívod a odvod vzduchu v digestoři podle EN 14175. Cílem je poskytnout svým zákazníkům správné seřízení a optimalizaci výkonu digestoří.
Přesná teplotní sonda pro laboratorní měření
Přístrojem testo 480 s velmi přesnou ponornou a vpichovací sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) budete měřit v laboratoři s přesností +/-0,15°C v teplotním rozsahu -100 až 400°C. Vložením kalibračních dat do softwaru získáte nulovou chybu zobrazení, a proto lze přístroj testo 480 použít jako pracovní standard.
Měření diferenčního tlaku na filtrech
Klimatizační zařízení jsou vybavena filtry, které brání průniku prachu z okolního prostředí do místnosti. Ty je potřeba pravidelně kontrolovat, zda je filtr ještě v pořádku. Kontrola se provádí měřením tlaku před a za filtrem. Výsledkem je diferenční tlak. Je-li hodnota diferenčního tlaku vysoká, filtr je znečištěný a je třeba jej vyměnit. Měřicí přístroj testo 480 s integrovaným senzorem diferenčního tlaku měří v rozsahu -25...25 hPa. Pro přesné měření je vybaven teplotní kompenzací. Práci s přístrojem usnadňují magnety na zadní straně pouzdra.
Vysoce přesné měření teploty a vlhkosti
V mnoha průmyslových procesech je potřeba provádět vysoce přesné a spolehlivé měření teploty a vlhkosti pro zajištění požadované kvality. Pomocí vlhkostní a teplotní sondy (obj.č.: 0636 9743) můžete měřit například na výrobních linkách nebo v laboratoři s vysokou přesností +/-1%. Potřebujete všechny fyzikální parametry z Mollierova diagramu a přístroj testo 480 je spočítá. Pomocí integrovaných měřicích programů máte rozsáhlé možnosti pro sledování dodržení požadovaných hodnot.
Měření průtoku v potrubí v souladu s EN 12599
Pomocí měřicího přístroje testo 480 a průtokové sondy je možné provádět síťové měření RLT podle normy EN 12599 a nastavit zařízení tak, aby pracovalo efektivně. Výsledky měření je možné prezentovat (odkaz na pdf) zákazníkům prostřednictvím RLT měřicího protokolu. Pro měření průtoku kanálu máme odpovídající sondy: • Sondy pro nízké, střední a vysoké rychlosti proudění • Sonda pro turbulentní proudění • Sondy se stabilním teleskopem, odolným proti přetočení. Pomocí značení na teleskopu je možné snadno odečíst, jak daleko je soda v kanálu. • Sondy pro ventilační potrubí s malými otvory Pokud je to požadováno, je možné jednou sondou, zároveň s rychlostí proudění vzduchu, měřit také jeho teplotu a vlhkost. Výběr vhodné sondy závisí na průtoku ve ventilačním potrubí. To může být rozděleno do tří oblastí: - Nízké rychlosti proudění: pro ty jsou vhodné termické anemometry (obj. č. 0635 1543, 0635 1024, 0635 1050) - Střední rychlosti proudění: k dosažení optimálních výsledků je dobrá vrtulkový anemometr o průměru 16 mm (obj. č. 0635 9542) - Vysoké rychlosti proudění: optimální předpoklady má Pitotova trubice (viz následující aplikace)
Měření vlhkosti v systémech HVAC podle EN 12599
V zimním období obvykle nestačí u budov s klimatizačním systémem absolutní vlhkost venkovního vzduchu zajistit požadavek komfortní pokojové vlhkosti 30% rv až 70% rv (podle DIN EN 13779). Proto jsou ve vzduchotechnických zařízeních často včleněny zvlhčovače vzduchu. Pro zajištění správné funkce těchto systémů musí být podle normy EN 12599 měřena kromě teploty a rychlosti proudění v různých místech HVAC systému také relativní vlhkost. Typickými měřicími body jsou místa před a za tepelnými výměníky a zvlhčovači vzduchu. Přístroj testo 435-4 dokáže přepočítat naměřené hodnoty na potřebné jednotky vlhkosti (např. absolutní vlhkost). Vlhkostní sonda (obj.č. 0636 9743) má průměr 12 mm, který je ideální pro měření ve vzduchotechnických kanálech. Sonda dokáže současně měřit vlhkost a teplotu. Vlhkostní sondu je možné také použít pro posouzení tepelné pohody v místnosti.
Měření osvětlení
Měření osvětlení při práci slouží ke kontrole, zda mají zaměstnanci dostatek světla pro plnění svých úkolů. Dostatečné osvětlení pomáhá vyhnout se chybám, zabraňuje předčasné únavě a pomáhá udržovat pozornost. Měření a vyhodnocování intenzity světla (přirozeného nebo umělého osvětlení) je možné pomocí přístroje testo 480 a sondy pro měření osvětlení (obj.č. 0635 0543).
Měření proudění ve vzduchotechnickém kanálu pomocí Pitotovy trubice
Pro funkci větrání a klimatizace je zásadní dodržování předepsaného proudění vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí. V případě vysokých průtoků a silně znečištěného vzduchu je možné měřit rychlost proudění v rozsahu od 0 do 64 m/s pomocí vnitřního snímače diferenčního tlaku přístroje testo 480 a Pitotovy trubice. Testo 480 současně zobrazuje tlak, rychlost a objemový průtok. Práci s přístrojem usnadňují magnety na zadní straně pouzdra. Pitotovy trubice nabízíme v různých provedeních. Jsou k dispozici v délkách od 350 mm do 1000 mm a průměru 4 mm a 7 mm.

*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
Pt100 sonda
Měřicí rozsah -100 … +400 °C
Rozlišení 0.01 °C
Technická data
Paměť Pro 10. 000 protokolů měření
Provozní teplota 0 … +40 °C
Skladovací teplota -20 … +60 °C
Výdrž baterie 17 hodin (Bez sondy s 50% jasem displeje)
Rozměry 81 x 235 x 39 mm
Typ sondy/senzoru
Kapacitní vlhkostní senzor
Měřicí rozsah 0 … 100 % rv
Rozlišení 0.1 % rv
Diferenční tlak
Měřicí rozsah -100 … +100 hPa
Přesnost ±(0.3 Pa +1% z nam.hodn.) (0 … +25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5% z nam.hodn.) (+25.001 … +100 hPa)
Rozlišení 0.001 hPa
Sonda Typ K (NiCr-Ni)
Měřicí rozsah -200 … +1370 °C
Přesnost ±(0.3 °C +0.1% z nam.hodn.)
Rozlišení 0.1 °C
Intenzita osvětlení (lux)
Měřicí rozsah 0 … 100000 Lux
Rozlišení 1 Lux
Externí sondy
Povinná externí sonda Ano
Možnost externí sondy Ano
CO2
Měřicí rozsah 0 … 10000 ppm CO2
Rozlišení 1 ppm CO2
Název Typ Akce
Prospekt testo 480 pdf